head.jpg
Home Calender Books & Music Contact us
About Temple
Poojas/Sevas
Festivals
Accommodation
Route Map
Temple Management
Place of Visit
Annadanam
Gosala
Schemes
Kalyana Katta
Prasadam
Facilities
Developments
Photo Gallery
Tenders/Auctions
Site Map
Endowments
FAQ's

Temple Calendar for the Month:


S.No. Telugu Month Tidhi Festival
1 Chaitram Sudda Padyami Samvatsaradi,Panchamruta Snapanam,Seshavahanotsavam, PanchangaSravanam,Pandita Sanmanam.
    Sudda Navami Sri Rama Navami
    Sudda Saptami to Sudda Trayodasi Sri Venkateswara Swamy Vari Kalyanamahotsavam at Lakshmipuram.
2 Vaisakham Sudda Dasami to Bahula Vidiya Sri Venkateswara Swamy Vari Kalyanamahotsavams at Dwaraka Tirumala.
    Dasami Making Pendli Kumarudu
    Ekadasi Dwajarohanam
    Trayodasi Edurkolu
    Chaturdasi Tirukalyanamahotsavamulu, Narasimha Jayanthi.
    Purnima Radhotsavam
    Padyami Chakravaari
    Vidiya Sri Pushpa Yagam
    Tadiya to Saptami Vadayatha Utsavam
    Dasami Hanumajjayanthi
3 JAESTAM --- ---
4 Ashadam Ekadasi Tholi Ekadasi
5 Sravanam Trayodasi to Padyami Srivaari Pavitrotsavams.
    Trayodasi Ankurarpanam
    Chaturdasi Sayanadhivasam
    Purnima> Vikhanasa Jayanthi, Pavitharohanam
    Padyami Pavithrotsava Purnahuthi
    Ashtami Sri Krishna Janmashtami
    Navami Utla Panduga, Gramotsavam
    Dasami Pavitrotsava Ankurarpanam at Lakshmipuram Temple.
    Ekadasi Pavithrotsava Sayanadhivasam
    Dwadasi Pavithrarohana
    Trayodasi Pavithrotsava Purnahuthi at Lakshmipuram.
6 Bhadrapadam Sudda Dasami to Thrayodasi Sri Venkateswara Swamy Vari Pavithrotsavam at Mylavaram.
7 Aswayujam Sudda Padyami to Navami Sarannavarathrulu.
    Dasami Vijaya Dasami, Sami Puja, starting of Sri Venkateswara Swamy Kalyanotsavams at Dwaraka Tirumala. Making of Pendli Kumarudu.
    Sudda Ekadasi Dwajarohanam
    Thrayodasi Edurkolu Utsavam.
    Chaturdasi Tirukalyana Mahotsavam
    Purnima Radhotsavam
    Bahula Padyami Avabhrutotsavam Chakravari
    Vidiya Sri Pushpayagam
    Chaturdasi Naraka Chaturdasi, Swatyabyumganam, Deepavali, Gramotsavam
8 Kartikam Sudda Dwadasi Kshirabdi Dwadasi, Dwaraka Tirumala Sri Venkateshwara Swami Vari Teppotsavam
    Purnima Krutika Deepotsavam, Jwala Toranam, Sri Konda Malleswara Swamy vari Gramotsavam
9 Margasiram Sudda Ekadasi Mukkoti Ekadasi, Adhyanotsava Prarambham
    Trayodasi Hanumat Vratam { if not Dhanusankran, this can be in Pushya Masam)
10 Pushyam Bhogi Goda Kalyanam Makara Samkramanam Gramotsavam Kanuma Panduga – Giri Pradakshina { These 3 festivals will come by Makara Samkramanam }
11 Magham From Sudda Dasami to Phalguna Vidiya Mylavaram Sri Venkateshwara Swami Vari Kalyanotsavams
    From Bahula Dasami to Phalguna Sudda Vidiya Malleswara Swamy Vari Tiru Kalyana Mahotsavams in Dwaraka Tirumala and Mylavaram Sivaratrotsavams
12 Phalgunam Sudda Purnima Lakshmi Jayanthi, Dola Purnima, Dolotsavam.

 

OM NAMO SRI VENKATESAYA